U příležitosti 150. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších představitelů  architektury moderny a purismu Adolfa Loosa, byla v prosincei zahájena v Muzeu uužitného umění (MAK) zajímavá výstava ADOLF LOOS SOUKROMÉ DOMY.

Haus Josephine Baker v Paříži

Světoznámý brněnský rodák Adolf Loos, jehož odkaz je živý dodnes, ovlivnil několik generací architektů. Názor, že architektura není umění, od Loose převzala celá generace funkcionalistů. Podobně jako jim záleželo i Loosovi na funkčním rozvrhu prostoru – jeho koncept tzv. raumplanu spočíval v uspořádání jednotlivých prostorů v různých výškových úrovních. Loos věřil, že účel stavby by měl určovat způsob, jakým bude stavba zpracována a postavena, a důrazně oponoval všem dekorativním slohům.

Když roku 1911 ohlásil svůj odchod z vídeňské Akademie

Haus Rufer ve Vídni

výtvarných umění Otto Wagner, obrátili se jeho studenti na Adolfa Loose s přáním, aby se ucházel o uvolněné místo. Loos místo toho založil vlastní soukromou školu, otevřenou pro pravidelné i mimořádné posluchače. Někteří z těchto následovníků se později stali Loosovými blízkými spolupracovníky. Další byli ovlivněni teoretickými pracemi nebo realizacemi tohoto evropského humanisty a architekta.

Od 8. prosince jsou soukromé domy navržené Loosem tématem v Muzeu užitného umění MAK. Výstava se nezaměřuje pouze na stavby realizované ve Vídni, ale hledí daleko za hranice Rakouska: do Paříže, kde Adolf Loos v roce 1927 plánoval vizionářský soukromý dům pro taneční legendu Josephinu Baker, což se však nikdy nestalo, do Čech i na Moravu.

Haus Tristan Tzara v Paříži

Haus Tristan Tzara v Paříži

 

Najdete tu kolem 100 architektonických návrhů, plánů, fotografií a modelů z archívu Adolfa Loose. Jde především o jeho soukromé obytné objekty: rodinné domky, vily a venkovská sídla pro buržoázní a židovskou klientelu, dále pro umělce a literáty. Jako kontrast jsou rovněž představeny významné sociální projekty obytných sídlišť ve Vídni.

Kdy: Di, 08.12.2020–So, 14.03.2021

Kde: MAK – Museum für angewandte Kunst

www.mak.at